Usmerenia v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu

Vážení rodičia,

na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach mesto Košice, Oddelenie školstva vydáva všetkým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenie v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu:

 • zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,
 • hygienu priestorov zabezpečovať podľa schválených prevádzkových poriadkov,
 • sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,
 • ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu,
 • dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní,
 • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára,
 • zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky  kontaktovať svojho   ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841.

Na základe týchto odporúčaní ZŠ Belehradská žiada rodičov:

 • zabezpečiť jednorázové papierové utierky pre svoje dieťa do času, pokiaľ ich nezabezpečí škola (v súčasnosti hľadáme dodávateľa, ktorý by ich vedel zabezpečiť v požadovanom množstve),
 • nahlásiť písomne triednym učiteľom pobyt žiaka v rizikových krajinách, kde sa vírus už vyskytol,
 • nevstupovať do budovy školy,
 • uvedomiť si zodpovednosť za vzniknuté následky nedodržiavaním spomenutých opatrení.Mária Horváthová
  riaditeľka školy
Zavrieť menu