Účelové cvičenie v prírode

Dňa 13.9.2019 naša škola uskutočnila pre žiakov II. stupňa účelové cvičenie
(ÚC). ÚC prebiehalo podľa vopred vypracovaného plánu na Aničke. Cieľom ÚC bolo prehĺbiť a upevniť vedomosti nadobudnuté zo zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode a jej ochrany, bezpečného správania a riešenia mimoriadnych situácii. Žiaci
plnili na piatich stanovištiach rôzne teoretické a praktické úlohy kde získavali body, ktoré sa na konci účelového cvičenia zrátali a vyhodnotili sa najlepšie triedy. Teoretická časť Účelového cvičenia sa uskutočnila 12.9. 2019.

1. miesto: 5.B, 6.B, 7.B, 8:B, 9.C

Najlepšia trieda: 7.B – získala najviac bodov na II. stupni