TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU

Počas týždňa slovenského folklóru si naša škola uskutočnila krásnu aktivitu. Žiaci prichádzali v tento týždeň do školy v slovenskom ľudovom kroji. Každý doniesol to čo ešte doma našiel u svojich starých rodičov, alebo vlastné súčasti krojov a rôznych predmetov. V telocvični p. učiteľka Čajková prezentovala žiakom mapu slovenských folklórnych oblastí, ukázala im rôzne súčasti krojov. Žiaci si vypočuli a zaspievali aj ľudovú pieseň. A potom sa v telocvični po jednotlivých ročníkoch naučili aj jednoduché dvojkročky a ďalšie kroky ľudových tancov. Aj keď sa spočiatku žiaci čudovali, nakoniec si spolu vo veľkej telocvični zatancovali všetci aj s p. učiteľkami a do tried odchádzali príjemne naladení. Za všetko vravia tieto fotografie.