Týždeň internetovej bezpečnosti

Týždeň od 15. do 19. novembra bol venovaný Internetovej bezpečnosti. Na hodinách informatiky sa žiaci I. ak II. stupňa venovali praktickým a teoretickým aktivitám zameraným na ochranu osobných informácií, obsahu PC a bezpečnosti na sociálnych sieťach.