Tvorivé dielne – arteterapia

V školskom roku 2021/2022 opäť pracuje záujmový útvar  Tvorivé dielne – arteterapia pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Zuzany Hronovej.
V tvorivej atmosfére sa od septembra 2021 stretáva 31 žiakov. 1. až 6. ročníka. Pracovali sme aj v čase sprísnených opatrení kvôli pandémii dištančným spôsobom. Žiaci pracovali doma za pomoci ich rodičov, ktorým aj touto cestou ďakujem za spoluprácu. Tvorbu spájame s relaxačnou hudbou a často aj rozprávkami. Na stretnutiach nechýbajú rozhovory a dobrá nálada. Verím, že aj v tomto roku budeme ďalej pokračovať v tvorivom nasadení.
Všetkým žiakom a ich rodičom prajem v novom roku  2022 veľa pohody, úspechov a dobrých nápadov pri ďalšej tvorbe.
Mgr. Zuzana Hronová, vedúca
V galérii sú ukážky našej tvorby.