Testovanie prvákov

   V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, …).

  Testované disciplíny:

     Aj v našej škole prebehlo testovanie 1.A,B 6.novembra a 1.C,D 8.novembra. Žiaci sa maximálne snažili a zo súťaží mali veľkú radosť.