Termíny konzultačných hodín

Trieda Triedna učiteľka Deň Forma komunikácie
1.A Mgr. Jana Gáliková pondelok 13:30 -14:30 edupage, telefonicky
1.B Mgr. Tatiana Korlová pondelok 18:00 -19:00 telefonicky
1.C PaedDr. Zuzana Hančikovská pondelok 13:30 -14:30 edupage, telefonicky
1.D Mgr. Katarína Cehuľová utorok 13:30 -14:30 edupage, telefonicky
2.A Mgr. Ľudmila Petrisková pondelok 17:00 – 18:00 telefonicky
2.B Mgr. Anna Fabianová pondelok 17:00 – 18:00 edupage
2.C Mgr. Dana Képesová štvrtok 16:30 – 17:30 telefonicky, edupage
2.D Mgr. Ivana Losenská štvrtok 17:00 – 18:00 telefonicky
3.A Mgr. Ingrid Kičurová štvrtok 17: – 18:00 telefonicky
3.B Mgr. Ružena Draškovičová streda 16:00 – 17:00 edupage
3.C Mgr. Eva Koreňová streda 17:00 -18:00 telefonicky
3.D Mgr. Gizela Pipiaková streda 16:00 – 17:00 edupage
4.A Mgr. Mária Mamrillová streda 15:00 – 15:30 telefonicky, edupage, email
4.B Mgr. Jarmila Somošová streda 17:00 – 18:00 telefonicky
4.C Mgr. Jana Kleitsová utorok 16:00 – 17:00 telefonicky
5.A Mgr. Dagmar Babejová pondelok 15:00 – 16:00 edupage
5.B Mgr. Monika Hudačková streda 14:00 – 15:00 edupage
5.C Mgr. Erika Vasilenko streda 14:00 – 15:00 edupage
5.D Mgr. Mária Soláriková utorok 17:00 – 18:00 edupage
6.A Mgr. Ivona Dovalová pondelok 14:00 -15:00 edupage
6.B Mgr. Darina Petríková štvrtok 17: – 18:00 edupage
6.C Mgr. Marianna Pavelčáková utorok 14:00 – 15:00 edupage
7.A Mgr. Viera Harmincová utorok 15:30 – 16:30 edupage
7.B Mgr. Iveta Križanová pondelok 15:00 -16:00 edupage
8.A Mgr. Viktória Kajlová utorok 17:00 – 18:00 edupage
8.B Mgr. Andrea Pangrácová streda 14:00 -15:00 edupage
8.C Mgr. Judita Andrijková pondelok 15:00 – 16:00 telefonicky
9.A RNDr. Erika Gáliková štvrtok 14:00 – 15:00 email, po dohode Meet
9.B Ing. Karolína Dubovská pondelok 17:00 – 18:00 edupage
9.C Mgr. Edita Vidová pondelok 14:00 – 15:00 edupage
Beztriedni Mgr. Dana Lehetová pondelok 16:00 – 17:00 edupage
Mgr. Zuzana Chromá streda 14:30 – 16:00 edupage
Mgr. Miriam Komárová pondelok 15:00 – 16:00 telefonicky, email
Mgr. Petra Čečková utorok 13:00 – 14:00 edupage, email
PaedDr. Štefan Leško pondelok 17:00 -18:00 edupage
Ing. Lenka Macková PhD. štvrtok 16:00 – 17:00 edupage, po dohode Zoom
Mgr. Jozef Semanič pondelok 15:00 – 16:00 edupage, telefonicky
Mgr. Daniela Capcarová utorok 13:35 – 14:35 edupage
Mgr. Mirioslav Mizík utorok 14:00 – 15:00 edupage
Asistenti Mgr. Tomáš Michalík streda 17:00 – 18:00 telefonicky
Diana Bidovská utorok 13:30 – 14:30 telefonicky
Mgr. TündeTizslaviczová pondelok 14:00 – 15:00 edupage, telefonicky, email
Mgr. Zuzana Hronová denne po dohode telefonicky
Mgr. Veronika Olejníková streda 17:00 – 18:00 edupage
Diana Veselovská utorok 16:00 – 17:00 edupage
Mgr. Denisa Hvizdošová utorok 11:30 – 12:30 telefonicky, edupage
Bc. Miroslav Kender pondelok 12:30 – 13:30 telefonicky, email
Katarína Reváková streda 16:00 – 17:00 edupage