Tanečná telesná výchova

V rámci skvalitnenia telesnej a športovej výchovy na našej škole sme zapojili žiakov 2. – 4. ročníka do projektu Strike Dance Academy – Tanečná telesná výchova. Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorých osobne pozná a vybral Laci Strike.
Žiaci sa počas 8. vyučovacích hodín naučia základné tanečné kroky, možnosti ich kombinácie, freestyle a tiež jednoduché choreografie. Nenásilnou formou budú mať možnosť nielen sa prejaviť, ale aj zabaviť a zacvičiť si. Inovatívnosť projektu spočíva v spájaní cvičenia – tancovania s hudbou.
Výsledným cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.