Tanečná telesná výchova

Aj naša škola sa zapojila do pilotného projektu ministerstva školstva MODULY. Projekt MODULY má jasný cieľ, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Naši žiaci si vyskúšali STRIKE DANCE ACADEMY – Tanečná telesná výchova, naučili sa nové tanečné kroky. Cieľom bolo, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb. Tak sa pozrite ako im to perfektne išlo ❤️