Ťahanovské tvorivé dielne a ŠKD

Dňa 21. 11. 2018 sa zúčastnila skupina detí s vychovávateľkou vianočnej ťahanovskej detskej tvorivej dielne, organizovanej MÚ  Ťahanovce. V Kultúrnom stredisku MČ Ťahanovce deti už tradične privítali tety zo Združenia žien Slovenska a vyrábali s nimi darčeky s vianočnou tematikou. Týmito vlastnoručne zhotovenými výrobkami si môžu skrášliť svoje príbytky v čase blížiacich sa sviatkov.

Ďakujeme členkám ZŽ Slovenka, hlavne pani Repčíkovej za peknú akciu pre deti.

Zavrieť menu