Svetový deň zdravia 2022 – „Naša planéta, naše zdravie“

11.4. sa v 3.-4. ročníku uskutočnila beseda s pracovníčkou RÚVZ v Košiciach p. Fabianovou . Téma bola venovaná Svetovému dňu zdravia. Pútavou formou nám porozprávala o dôležitosti pohybu, výžive, negatívnych dôsledkoch stresu a zlých návykoch. Porozprávali sme sa o pyramíde zdravia a dôležitých prvkoch v strave. V závere hodiny sme diskutovali o prebranej téme.