Svetový deň zdravej výživy

16.10. si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. V našej škole sa to už stalo tradíciou pre prvákov. Pani učiteľky s láskou pripravili nátierky , koláčiky či šaláty z ovocia a zeleniny. Žiaci vystúpili s krátkym kultúrnym programom. Aj pani kuchárky pripravili dobrotky zo zeleniny. Rodičia spolu s prvákmi ochutnávali a vymieňali si skúsenosti v príprave zdravých jedál. Pomohli im aj recepty od pani učiteliek. Spoločne sme strávili príjemné popoludnie.