Svetový deň vody

Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame. Jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec ani neuvedomujeme. Preto, Valné zhromaždenie OSN určilo 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je dôležitý z hľadiska povedomia o dôležitosti zachovania zdrojov pitnej vody a ich ochrany. Je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
Po iné roky sme si tento deň pripomínali krátkou rozhlasovou reláciou o dôležitosti vody, prišli sme do školy oblečení v modrom a na chodbách sme mali krásne výstavy obrázkov a projektov našich žiakov. Inak by to nebolo ani tento školský rok. Keďže to nie je možné, tak sme si tento významný deň chceli pripomenúť aspoň nakreslením obrázka na tému: VODA.