Celomestská súťaž v tvorbe prezentácií

Aj napriek celospoločenskej pandemickej situácii naša škola aj tento rok organizovala už druhý ročník celomestskej informatickej súťaži v tvorbe prezentácií. Súťaž, v ktorej žiaci mohli ukázať svoje technicko-informatické zručnosti pri tvorbe krátkych videí, animácií alebo zaujímavých prezentácií, sa orientovala práve na ich vnímanie sveta, na ktorý doľahlo bremeno pandémie. Zadanie témy, ktorej názov bol „Čo nám pandémia dala“ zvládli výborne. Aj napriek mnohým negatívny javom pomenovali aj situácie, ktoré prispeli nielen k ich osobnému pokroku v technickej oblasti, ale aj osobnostnému rozvoju pod vplyvom mnohých  nečakaných okamihov.

Nám, ako organizátorom súťaže bolo ľúto, že sa súťaž nemohla konať prezenčne. Na druhej strane nás potešil záujem mnohých žiakov, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť a pevne veríme, že tento trend bude aj naďalej pokračovať.

Odborná porota spomedzi všetkých prác vybrala a ocenila tri technicky, tematicky a dizajnovo najlepšie. Na prvom mieste sa tak umiestnil žiak 7. ročníka zo ZŠ s MŠ Želiarska 4 so zaujímavým videom, na druhom mieste žiačka 6. ročníka zo ZŠ Belehradská 21 s prezentáciou a tretie miesto obsadil žiak 6. ročníka zo ZŠ Park Angelinum 8, taktiež s veľmi zaujímavou prezentáciou.

Výhercom srdečne gratulujeme.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a prajem veľa úspechov.

Do skorého videnia v ďalšom školskom roku.