Súťaž školských časopisov

V novembri sa naša škola zapojila do 4. ročníka súťaže školských časopisov O SKLENENÉHO CENTRUŠKA. V silnej konkurencii košických základných škôl sme získali 2. miesto a v piatok 15.12.2017 sme si na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže  prevzali diplom a hlavnú cenu – skleneného Centruška. Školskej redakčnej rade blahoželáme a želáme jej veľa nových tvorivých nápadov pri tvorbe ďalšieho vydania školského časopisu Trdielko.