Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Aj v tomto školskom roku si naši žiaci overovali svoje vedomosti o poskytovaní prvej pomoci v celomestskej súťaži Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa, ktorú organizoval Územný spolok SČK Košice – mesto. Súťažilo sa v teoretickej časti, ktorá pozostávala z testov z oblasti histórie a súčasnosti Červeného kríža, všeobecných znalostí poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach a darcovstva krvi. V praktickej časti museli mladí záchranári preukázať zručnosti pri ošetrení rôznych druhov poranení a zvládnuť resuscitáciu. Vo vyrovnanej súťaži hliadka I. stupňa v zložení Nikol Lévaiová, Oliver Gachal, Simona Takačová, Kristián Bačo, Kristína Stoláriková obsadila veľmi pekné 3. miesto.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prípravu i predvedený výkon.