Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne

Dňa 24.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne“ v Poprade pod záštitou olympijského víťaza Mateja Tótha. Náš tím v zložení (Alex Revťák, Nela Droppová, Mikuláš Janusko, Amália Jánošová, Lukáš Husár, Barbora Vojceková, Michal Zakucia, Diana Soltészová) si zmeral sily so 42 družstvami škôl z celého prešovského a košického kraja. Na tejto súťažili v štafetovom behu na prekážkovej dráhe podali skvelý výkon a aj napriek tomu, že nepostúpili do finále, ktoré sa bude konať v Bratislave si vybojovali krásne 12. miesto zo 42. Aj tento výkon nám svedčí, že máme na škole vynikajúcich športovcov a budúci rok sa tohto podujatia zúčastnime opäť.