Spomienky na vojnu…

31. januára 2020 žiaci 3. – 9. ročníka na ZŠ Belehradská 21          v Košiciach prežili zaujímavý deň. V priebehu celého dopoludnia sa na škole konali aktivity súvisiace so 75. výročím skončenia druhej svetovej vojny.        K danej udalosti bola inštalovaná výstava, ktorá v podobe filmu poukazuje na najvýznamnejšie udalosti z dejín druhej svetovej vojny. 

To, ako si žiaci predstavujú mier, mohli vyjadriť vo výtvarnej súťaži na tému: „Mier je…“
Zúčastnilo sa jej štyridsaťšesť žiakov z 5. – 9. ročníka. Ich práce neskôr posúdila a odmenila odborná porota. 

Žiaci deviateho ročníka sa potešili stretnutiu s pamätníčkami preživšími druhú svetovú vojnu. Spomienky pani Galiny Burešovej a Anny Školovej si vypočuli s veľkým záujmom. 

Spoločne so vzácnymi hosťami si potom pozreli výstavu výzbroje a výstroja vojakov z druhej svetovej vojny, ktorú pripravili členovia Klubu vojenskej histórie „Pravda víťazí“.

Na tejto výstave sa zúčastnili aj pán starosta MČ – Sídlisko Ťahanovce Mgr. Ing. Miloš Ihnát a pracovníčka sekretariátu pani Jarmila Repčíková. Obaja vysoko ocenili úroveň pripravenej akcie.