Slávnostný začiatok školského roka 2022/2023

Na známosť sa všetkým dáva

mimoriadna, zvláštna správa.

Tak, ako vždy v tomto čase

začína sa škola zase!

Týmito slovami a veselou hudbou sme privítali žiakov našej školy. Po zloženom sľube a krste šlabikára do nej vstupovali s radosťou i obavami aj naši prváci.

Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v našej škole.