SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Na známosť sa všetkým dáva
mimoriadna, zvláštna správa.

Tak, ako vždy v tomto čase
začína sa škola zase !

Týmito slovami sme privítali žiakov našej školy, špeciálne tých najmenších  – prváčikov. Zišli sme sa slávnostne vyzdobenom školskom dvore, kde vládla už od rána skvelá nálada. Veselá hudba, pestré balóny, krst šlabikára a živá brána, to všetko čakalo na našich prvákov. Okrem zamestnancov školy ich prišli privítať aj starosta MČ Miloš Ihnát, prednostka MÚ Beáta Zemková a zástupca RR Marek Fedoročko.

Leť balónik leť,

obleť celý svet.

Každému  daj na známosť,

mimoriadnu udalosť.

Či som ONA, či som ON,

dnes som sa stal prvákom! 

   Všetkým naším žiakom želám, aby  našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Aby svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a aktivitou vytvorili zo školy prostredie, kde budú dosahovať vynikajúce výsledky a kde sa budú cítiť príjemne.

 Rovnako všetkým zamestnancom školy zo srdca Vám prajem veľa pozitívnej energie, pevné zdravie,  množstvo pedagogického taktu, entuziazmus a kreatívne nápady pri napĺňaní našich spoločných cieľov.

 

Mgr. Mária Horváthová

riaditeľka školy