Slávik Slovenska – školské kolo

Deň 25.apríl sa u nás niesol v znamení spevu a hudby. Konalo sa totiž školské kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Najlepší speváci našej školy súťažili v speve slovenskej ľudovej piesne.

Každý spevák musel zaspievať  aspoň 2 slohy ľudovej piesne, jednu v pomalšom tempe s hudobným sprievodom a druhú, rýchlejšiu  pieseň, a capella, teda bez sprievodu. Porota v zložení p. učiteliek p.Hančikovskej, p. Mamrillovej a p. Andrijkovej hodnotila čistotu spevu, správnu artikuláciu, znalosť textu spamäti a celkový prejav. Žiaci súťažili v 3 kategóriách podľa veku: 1. – 3- ročník, 4. – 6. ročník, 7.-9. ročník. Porota skonštatovala, že po 2 rokoch speváckeho „odmlčania kvôli korone“, kedy sa v škole s rúškom nesmelo spievať, sa hlasy dievčat a chlapcov skvalitnili a získali zvláštnu farbu. Objavili sa skryté  talenty speváckeho neba so silnými nádejnými hlasmi. Krásne výkony ocenil silný potlesk publika z radov spolužiakov, rodičov či starých rodičov. Výsledky sú nasledovné:

  1. kategória: 1. Lucia Kotianová – 2.A

2.Nely Gallová – 2.D

3.Samko Kotlár  – 2.C  a  Šimon Adzima – 2.A

Čestné uznanie: Peťko Vrábel -2.C

 

  1. kategória: 1. Patrícia Pčolová – 4.A

2.Tamara Lovašiová – 6.D

3.Ema Rubaninská – 6.B

Čestné uznanie: Nina Harakaľová – 6.C

 

  1. kategória: 1.Viktória Fertáčová – 7.A

2.Lea Blandónová – 8.B

3.Miška Majerská – 9.B

Čestné uznania: Ema Macková

Karin Jurková – 7.C

Ráchel Závacká – 7.C

 

Speváci si vyspievali pekné hodnotné  ceny a diplomy, všetci boli ocenení drobnými spomienkovými darčekmi a sladkou odmenou. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré bude 12. mája v CVČ-Domino. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom súťažnom kole.

P. uč. Judita Andrijková