Slávik Slovenska 2018

V stredu, 18. apríla, sa z hudobnej triedy ozýval doďaleka ľudový spev. Konalo sa totiž školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. 25 najlepších spevákov 1. až 9. ročníka zaspievalo 2 ľudové piesne  so sprievodom klavíra, akordeónu a huslí. Súťažili v 3 kategóriách: 1. kategória 1.-3. ročník, 2. kategória 4.-6. ročník, 3. kategória 7.-9. ročník. V triede zavládla veselá nálada a výborná atmosféra. Speváci prezentovali svoj vrodený talent v ľudovom kroji či v krásnych romantických šatách.

Päťčlenná porota nakoniec o výsledkoch rozhodla takto:

I. kategória = 1.- 3. ročník:

 1. miesto: Viktória Fertáčová – 3.A
 2. miesto: Ema Macková
 3. miesto: Sofia Olšavská – 2.B
 4. miesto: Nelka Bergou – 2.C (cena poroty)
 5. miesto: Samko Macko,  Alex Haraj – 2.C

II. kategória = 4. – 6. ročník:

 1. miesto: Matej Topoľovský – 6.A
 2. miesto: Lea Blandónová – 4.B
 3. miesto: Michaela Majerská – 5.B
 4. miesto: Bianka Hricová – 4.A (cena poroty)
 5. miesto: Natália Senajová – 6.C

 III. kategória= 7.-9. ročník:

 1. miesto: Veronika Tomajková – 7.A
 2. miesto: Judita Závacká – 7.A
 3. miesto: neudelené

Všetci speváci získali hudobné diplomy a pekné praktické darčeky. V ich očkách zažiaril úsmev, radosť a zo súťaže odišli plní nadšenia z kultúrneho zážitku. Víťazi všetkých 3 kategórií postupujú do okresného kola, ktoré bude 15. mája v CVČ-Domino na Popradskej ulici. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty, aby uspeli aj v okresnej súťaži.