Slávik Slovenska 2018

Dňa 15.05.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. V tretej kategórii našu školu vzorne reprezentovala svojím spevom žiačka VII.A triedy Veronika Tomajková. V druhej kategórii to bol žiak VI.A triedy Matej Topoľovský, ktorý za svoj výkon získal čestné uznanie. Prvenstvo v prvej kategórii si odniesla Viktória Fertáčová, žiačka III.A triedy. Všetkým trom k ich výkonom srdečne blahoželáme a Viktórii prajeme veľa úspechov v krajskom kole.