Školské pomôcky pre I.stupeň na šk. rok 2020/21

Zoznam školských potrieb, pomôcok a zošitov pre žiakov 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021 

Pomôcky a potreby
Šatňa hygienické prezuvky – označiť menom
Hygienické vrecúško uterák s uškom označený menom,   hygienické vreckovky
Telocvičný úbor športová súprava (tepláky, tričko), tenisky s bielou podrážkou, ponožky
Peračník farbičky s kvalitným pigmentom- farbia sýto, zelené pero, guma, strúhadlo, nožnice s tupým hrotom, ceruzy č. 2 (3 ks)
Vrecúško na VYV výkresy A4 – 20 kusov, výkresy A3 – 20 kusov, farebné papiere – 2 sady, plastelína, nádoba na vodu- zrezaná plastová fľaša, tuš, lepidlo, voskové farbičky
Obaly na knihy a zošity

  Zošity:

Zošit Počet
511 – denník- s pomocnou linajkou 5 ks
520 – čistý 3 ks
513 – počtovník 5 ks
5110 – štvorčekovaný 5 ks
440 – veľký čistý 3 ks
624 – slovníček 2 ks

 

Všetky ďalšie pomôcky sa zakúpia po dohode s triednym učiteľom (pero atramentové, handrička na utieranie atramentu, pre ľavákov je vhodné pero Stabilo Easy, vodové farby, obrus, štetce, mydlá…). Kúpte len to čo je uvedené v zozname.

Zoznam školských potrieb, pomôcok a zošitov pre žiakov 2. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021

Výtvarná  výchova

 • 20 ks malých výkresov
 • 20  veľkých výkresov
 • náčrtník A 4
 • 2 ks farebný papier – pestré farby 20 kusový
 • vodové farby
 • temperové farby
 • paleta,
 • plochý štetec – tenký, stredne hrubý, hrubý
 • okrúhly štetec – tenký, stredne hrubý, hrubý
 • handrička
 • nádoba na  vodu
 • plastelína,
 • voskovky,
 • farbičky,
 • ceruza č. 2 a 1
 • lepidlo disperzné aj tyčinkové,
 • obrus na lavicu,
 • zástera,
 • nožnice
 • jutový špagát

Telesná  výchova

Biele tričko, ľubovoľné kraťasy, resp. tepláky, športová obuv s bielou podrážkou, malá loptička, švihadlo. Označené menom vložiť  do vrecúška.

Zošity:  

 • č. 5110 (1 ks)
 • č. 512 (10 ks)
 • č. 513 (5 ks)
 • č. 624 (2 ks)
 • č. 420 (1 ks)
 • notový zošit – na zošity prosíme napísať len meno paličkovým písmom

 

Zoznam školských potrieb, pomôcok a zošitov pre žiakov ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021 

ZOŠITY   č. 523 – 10 ks – napísať iba mená.

(SJL, Kontrolné diktáty, SJL cvičný, Čítanie, Matematika, Päťminútovky, Prírodoveda, Vlastiveda, ANJ, 1   rezervný)

HUV – notový zošit

VYV – obrus, nádobu na vodu, 1 tyčinkové lepidlo, funkčné nožnice, vodové farby, temperové farby, plochý úzky štetec, plochý široký štetec, 2 sady farebných papierov, 20 malých výkresov, 30 veľkých výkresov, čierny tuš, 1 náčrtník

TSV – pohodlné krátke nohavice a tričko, ponožky, pevná športová obuv, švihadlo

HYGIENICKÉ POMOCKY – uterák s pútkom, 1 balík hygienické vreckovky

PREZUVKY – priedušné topánky s bielou podrážkou

PERAČNÍK:

– pero, rezervné pero, zelené pero,

– 2 ceruzy, strúhadlo, guma,

– pravítko

– zastrúhané farbičky

OBALY: Učebnice, pracovné zošity obaliť.

Všetky veci označiť menom!

 

Zoznam školských potrieb, pomôcok a zošitov pre žiakov 4. ročníka ZŠ v šk. roku 2020/2021

Pomôcky

– prezúvky, aktovky, písacie potreby, nepoškodené pravítko

– zošity č. 523 – 20 ks, 2 veľké čisté zošity, 1 malý čistý zošit,

– notový zošit, zrkadielko, žiacka knižka

– na zošitoch musia byť vypísané iba mená, ostatné budeme spoločne

– uterák s pútkom a menom

Výtvarná  výchova

20 ks malých výkresov, 20 ks veľkých výkresov, farebný papier – 2 sady, nádoba na vodu, tuš, vodové farby, temperové farby, 2 ploché štetce (širší,užší), 2 okrúhle štetce (hrubší, tenší), obrus na lavicu, mastný pastel, nové tyčinkové lepidlo, disperzné lepidlo, nožnice – všetko zabaliť do krabice (kufríka) všade napísať meno!

Telesná  výchova

tričko, ľubovoľné kraťasy, resp. tepláky, športová obuv s bielou podrážkou, ponožky, švihadlo – označené menom vložiť  do vrecúška.