Šaliansky Maťko

Dňa 9.12. v predvianočnom čase sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí. V tento deň sa v troch triedach predviedlo v jednotlivých kategóriách takmer 40 žiakov. Vidno, že záujem žiakov je veľký a konkurencia je tak silná. V príjemnej atmosfére pri krásnych žiackych prednesoch a živej recitácii sa v každej porote veľmi ťažko rozhodovalo. Nakoniec však dospeli k takýmto výsledkom. Všetkým súťažiacim však patrí blahoželanie a poďakovanie za účasť, pretože nálada, závan histórie a minulosti bol výsledkom všetkých zúčastnených.
Výsledky:
1. kategória (2. – 3.roč.):
1.  Tomášová Lia          3.A
2.  Čandová Sofia         2.D
3.  Ádámová Tamara   3.B
2. kategória (4. – 5.roč.):
1.  Macková Ema       5.ro
2.  Macko Samuel      4.A
3.  Hviščová Daniela  4.C
3. kategória (6. – 7.roč.):
1. Rafaelisová Sofia    7.B
2. Lévaiová Nikol         7.C
3. Gregová Patrícia      6.B