Skok do prvej triedy v ŠKD

28. september 2022 bol významným dňom pre našich prváčikov. Na školskom dvore za pomoci kamarátov zo 4.A a 4.B triedy zložili sľub prváka a vydali sa na zdolávanie netradičných disciplín. Zabavili sa pri skoku z miesta s aktovkou na chrbte, pri hode papierovou guľou do odpadkového koša, pri behu so šlabikárom na hlave a nakoniec pri slalome s táckou s rekvizitami zo školskej jedálne. Všetci úspešne disciplíny zvládli, boli dekorovaní aktovkou a získali diplom právoplatného prváka. Prvákom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na našej škole.