Skok do 1. triedy

Dňa 26. 9. 2019 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti si pre nich pripravili pekný program básní a  prváci potom zložili prvácky sľub. Ich fyzické schopnosti sme preverili v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod do odpadkového koša papierovou guľou, priamy beh so šlabikárom na hlave a slalom s táckou zo ŠJ a to všetko samozrejme s aktovkou na pleciach! Po úspešnom absolvovaní a predvedení školáckych športových výkonov dostali všetci diplomdarčekovú aktovku so sladkosťou.

Ďakujeme štvrtáčkam za program a sľub pre prvákov.

Prvákom prajeme veľa školských úspechov!