ŠKD a zápis detí do 1. ročníka

V popoludňajších hodinách 6. 4. 2018 a dopoludňajších hodinách 7. 4. 2018 sa aj vychovávateľky ŠKD zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka. Zapisujúce sa deti si mohli na chodbe pred triedami vymaľovať detské maľovanky, pohrať sa s kockami alebo hračkami a tak si spríjemniť chvíle čakania na ich dôležitý životný krok. Rodičia si na paraváne mohli prečítať informácie o ŠKD, prefotiť si pomôcky do ŠKD alebo porozprávať sa s vychovávateľkami o činnosti ŠKD.