ŠKD a Deň otvorených dverí

V podvečerných hodinách dňa 22. 3. 2018 sa aj ŠKD predstavil v rámci DOD našej školy na stanovišti Herníčkovo. Formou tvorivej dielne, hier a prezentácie sa  zoznamovali budúci prváci a ich rodičia s činnosťou nášho ŠKD. Deti sa mohli pohrať s plyšovými hračkami, kockami, stolným futbalom, dopravným ihriskom a  kuchynkou i interaktívnymi knižkami. Na tabuli sme prítomným premietali prezentáciu našich akcií v PowerPointe a informácie o ŠKD boli k dispozícii na  paraváne. Deti odchádzali s vlastnoručne vyrobenou menovkou – kuriatkom s pohyblivými očami. Nálepky za odmenu im dávali, sprevádzali ich i hrali sa s nimi okrem vychovávateliek aj deti zo ŠKD. Ďakujeme za pomoc Laurike Hološovej, Elke Kapajčíkovej a Tamarke Lovašiovej.