ŠKD a zápis detí do 1. ročníka

V popoludňajších hodinách 5. 4. 2019 a dopoludňajších hodinách 6. 4. 2019 sa aj vychovávateľky ŠKD zúčastnili zápisu detí do 1. ročníka. Zapisujúce sa deti si mohli na chodbe pred triedami vymaľovať detské maľovanky, pohrať sa so skladačkami alebo hračkami a tak si spríjemniť chvíle čakania na ich dôležitý životný krok.  Rodičia si mali možnosť prečítať na paraváne informácie o ŠKD, prefotiť si pomôcky do ŠKD alebo porozprávať sa  s vychovávateľkami o činnosti ŠKD.