ŠKD a Malí športovci, bublinománia a MDD Duel

Dňa 23. 5. 2019 pripravili vychovávateľky pre deti 1. ročníkov súťaž Malí športovci. Zmiešané družstvá chlapcov a dievčat jednotlivých tried súťažili v malej školskej telocvični v rôznych spoločných disciplínach v behu okolo prekážok s loptou i bez nej. Všetci si zašportovali a urobili niečo prospešné pre svoje zdravie i kondíciu. Všetky družstvá dostali diplomy a víťazmi sa stali deti z 1. B.Všetkým zúčastneným hráčom blahoželáme!

Dňa 31. 5. 2019 zorganizovali vychovávateľky popoludní akciu pod názvom  Bublinománia v rámci školských osláv MDD. Prebiehala na školskom dvore a zúčastnili sa na nej deti ŠKD. Deti si samé pripravili bublinovú šou fúkaním, praskaním a naháňaním bublín rôznych veľkostí, i tých velikánskych, ktoré si vytvárali vyfukovaním z bublifukov a vytváraním z bublifukových špagátikov. Všetci boli nadšení, príjemne oslávili svoj deň  a už teraz sa tešia na budúci rok na popoludnie s bublinami.

Dňa 11 . 6. 2019 nás reprezentovali prváci z 3. oddelenia ŠKD v súťaži MDD – Duel. Toto podujatie pripravili piatykrát popoludní na školskom dvore ZŠ Belehradská knihovníčky KMK zo ZŠ Belehradská a Bruselská. Zúčastnili sa ho deti zo ŠKD ZŠ Bruselská a za ŠKD Belehradská deti 1.C. Všetci sa hrali, zabávali, ale aj statočne súťažili v rôznych netradičných, ale zaujímavých disciplínach. Víťazmi sa už tradične stali všetci zúčastnení, lebo prekonávali nielen seba, ale aj horúce slniečko a z podujatia si okrem sladkostí odniesli aj pekný zážitok. Všetci zúčastnení dostali za účasť drobné sladkosti, na ktoré finančne prispel aj MÚ MČ Sídlisko -Ťahanovce. Ďakujeme za organizáciu tetám zo ŠK našich ZŠ a tešíme sa na budúcoročné pokračovanie.