ŠKD a Deň otvorených dverí

V popoludňajších hodinách dňa 21. 3. 2019 sa aj ŠKD predstavil v rámci DOD našej školy na stanovišti Herníčkovo. Formou tvorivej dielne, hier a prezentácie sa zoznamovali budúci prváci a ich rodičia s činnosťou nášho ŠKD. Deti sa mohli pohrať s hračkami, skladačkami a interaktívnymi knihami. Na tabuli sme prítomným premietali prezentáciu našich akcií v PowerPointe a informácie o ŠKD boli k dispozícii na paraváne. Deti odchádzali s vlastnoručne vyrobenou menovkou veľkonočným kuriatkom.