ŠK súťaže v prednese povesti „Šaliansky Maťko“

Dňa 14.decembra 2017 sa v našej škole prednášalo. Šikovní žiaci predviedli svoje umelecké nadanie v prednese povesti. Porota v 3 kategóriách 1. a 2. stupňa mala čo robiť, aby vybrala 3 víťazov postupujúcich do okresného kola súťaže.

Nakoniec rozhodla takto:

1.kategória – 2. – 3. ročník

1. miesto Viktória Fertáčová 3.A
2. miesto Ema Macková
3. miesto Tamara Michalková 3.B

 

2.kategória – 4. – 5. ročník

1. miesto Patrik Serafín 4.B
2. miesto Nikol Lévaiová  5.C
3. miesto Lea Blandónová 4.B
4. miesto Miška Majerská 5.A

 

3.kategória – 6. – 7. ročník

1. miesto Viktória Ružičková 7.C
2. miesto Judita Závacká 7.C
3. miesto Katarína Lengyelová 7.B

 

Víťazi všetkých kategórií postupujú do OK, ktoré sa uskutoční 25.1.2018 v CVČ Domino.

Z tohto školského kola si odniesli nádherné ceny v podobe kníh, pier a sladkostí. Srdečne im blahoželáme a držíme palce!