ŠIKANA – Neželaný návštevník

Návštevám sa poväčšine vždy potešíme. No nájdu sa aj takí návštevníci, ktorých máme medzi sebou neradi. Jedným z takých návštevníkov, hlavne v škole, je ŠIKANA! Prináša nám smútok, plač, zlo, nepríjemnosti…
To, že nie je u nás v škole vítaná, sme mali možnosť dokázať a vyjadriť pomocou výtvarných prác. Polícia Slovenskej republiky pre Základnú školu Belehradská 21, vyhlásila výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojilo viacero žiakov prvého stupňa. Bojujeme aj takýmto spôsobom o to, aby medzi našimi návštevníkmi boli – láska, priateľstvo, porozumenie, pomocná ruka a úsmev na perách (aj pod rúškami). 🙂

(práce na fotografiách – 3.C trieda pani učiteľky Koreňovej)