Septembrové akcie ŠKD

Mini maratón žiakov ŠKD 

V pondelok, po MMM v Košiciach, sa dňa 5. 10. 2018 na školskom dvore uskutočnil tradičný detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti podľa ročníkov (zvlášť chlapci a dievčatá) prebehli na školskom ihrisku po tartanovej dráhe 1 ovál. Deti si nový mäkký ovál užili a súťažili ako skutoční maratónci, mnohé víťazstvá boli doslova len o centimetre. Víťazi dostali diplomy za umiestnenie na prvých 4 miestach.

Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným želáme veľa chuti do ďalšieho športovania, zvlášť vytrvalostného behania!

 

Deň detí ŠKD na kolieskach 

Počas Európskeho týždňa mobility v dňoch 17. – 21. 9. 2018 využili vychovávateľky 3., 4., 6. a 7. oddelenia ŠKD  teplé slnečné dni na zorganizovanie akcie pre deti ŠKD pod názvom Deň na kolieskach. Deti, ktoré už stáli na kolobežkách, i tie, ktoré to opatrne, ale s odvahou urobili po prvýkrát, sa s radosťou vydali na súťažné i nesúťažné kolobežkovanie. Deti si doniesli rôzne druhy kolobežiek obyčajné, freestylové, s veľkými i malými kolieskami, staršie i najnovšie typy. Akcia sa všetkým veľmi  páčila, deti sa vyšantili a zabavili.

Ďakujeme deťom, ktoré priniesli kolobežky!

 

Skok do 1. triedy detí ŠKD 

Dňa 20. 9. 2018 pripravili vychovávateľky pod názvom Skok do 1. triedy inauguráciu detí 1. ročníkov ŠKD na prvákov, navštevujúcich našu školu. Starší kamaráti si pre nich pripravili pekný program básní a  prváci potom zložili prvácky sľub. Ich fyzické schopnosti sme preverili v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod do odpadkového koša papierovou guľou, priamy beh so šlabikárom na hlave a slalom s táckou zo ŠJ a to všetko samozrejme s aktovkou na pleciach! Po úspešnom absolvovaní a predvedení školáckych športových výkonov dostali všetci diplomdarčekovú aktovku so sladkosťou.

Ďakujeme štvrtáčkam za program a sľubu pre prvákov.Prvákom prajeme veľa školských úspechov!