Šarkaniáda, výtvarná súťaž v ŠKD a Ťahanovské tvorivé dielne

Šarkaniáda v ŠKD
V dňoch 25. až 28. 11. 2019 využili vychovávateľky niektorých oddelení priaznivé, síce nie veterné a slnečné, ale konečne počasie bez dažďa, na zorganizovanie obľúbenej Šarkaniády detí ŠKD. Nad školským ihriskom sa vznášali postupne v jednotlivých dňoch krásne šarkany rôznych veľkostí, farieb, druhov, kúpené aj vlastnoručne vyrobené. Deti behali, výskali a šarkany lietali, i keď občas sa im navzájom zamotali. Deťom sa akcia veľmi páčila.
Výtvarná súťaž v ŠKD
V novembrovom týždni 18. – 22. 11. 2019 v rámci Týždňa boja proti drogám sa uskutočnila výtvarná súťaž detí ŠKD všetkých ročníkov v navrhovaní plagátov s protidrogovou tematikou pod názvom Túžiš
po zdravom živote? Ži bez drogy! Víťazné plagáty sú vystavené na paraváne na chodbe školy pred školskou jedálňou, ostatnými si vyzdobili deti oddelenia. Dôležité je, že tejto vážnej problematike sa
dozvedajú a rozprávajú už deti v mladšom školskom veku. Deti si túto tradičnú akciu veľmi obľúbili.
Ťahanovské tvorivé dielne a ŠKD
Dňa 13. 11. 2019 sa skupina detí s 2 vychovávateľkami zúčastnila vianočnej ťahanovskej detskej tvorivej dielne, organizovanej MÚ Ťahanovce. V Kultúrnom stredisku MČ Ťahanovce deti privítali už
tradične tety zo Združenia žien Slovenska a vyrábali s nimi darčeky s vianočnou tematikou. Na tvorivej akcii ich prišiel privítať aj starosta MČ. Deti si mohli vyrobiť vianočnú krabičku, svietnik, pozdrav, no
najviac sa tešili na vyzdobovanie medovníkov. Týmito vlastnoručne zhotovenými výrobkami si môžu skrášliť svoje príbytky v čase Vianoc. Už teraz sa tešia na budúcoročné vianočné medovníky. Ďakujeme členkám ZŽ Slovenka, hlavne pani Repčíkovej za akciu pre deti.