S úsmevom proti korone

To, že úsmev je najlepšia zbraň proti korone, ukázali aj naši žiaci prostredníctvom výzvy: S úsmevom proti korone! Výzva trvala od 4.5.2020 do 31.05.2020.

Bojovníci proti korone posielali fotografie svojich kresieb a rôznych zaujímavostí, ktoré doma vyrobili. Taktiež sme dostávali fotografie o tom, ako sa naši žiaci starajú o vlastnú záhradku či pomáhajú na záhradke svojim rodičom. Svojím nadšením dokázali inšpirovať aj ďalších, ktorí sa k nim pridali, aby spoločne prekonali zlú náladu či odlúčenie od kamarátov.

Hlavným cieľom tejto výzvy bola podpora psychického zdravia žiakov. Výzva bola vytvorená s úmyslom znížiť psychickú záťaž žiakov, rozvíjať ich schopnosť prispôsobiť sa aktuálnej situácii a zlepšiť ich psychickú odolnosť. Veľký obdiv patrí žiakom ale aj rodičom či učiteľom, ktorí ich motivovali k vytrvalosti a k prekonávaniu samých seba.

Hovorí sa, že všetko dobré sa raz skončí. My však veríme, že hoci sa výzva skončila, pozitívne naladenie a súdržnosť zostane medzi žiakmi, rodičmi, učiteľmi a že budeme aj naďalej spoločne bojovať s úsmevom.