S kamarátkou Energiou

Žiaci štvrtých ročníkov sa v stredu 23.6.2021 zúčastnili poldňového súťažného programu „S kamarátkou Energiou“. Keďže nám záleží na tom, aby naši žiaci vedeli, ako môžu ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok, využili sme možnosť zorganizovať toto podujatie v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Bolo to dopoludnie plné zábavy i poučenia.
Učiť sa zážitkovo je NAJ. Ďakujeme!!!