S kamarátkou Energiou – súťažno vzdelávacie podujatie

Dňa 14.11. sa chodby školy pred štvrtáckymi triedami zmenili na súťažné stanovištia. Štvrtáci sa zúčastnili veľmi zaujímavej akcie na tému: S kamarátkou Energiou. Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť, ale niečo sa aj naučiť. Pri jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali ako fungujú prístroje na meranie energie, spoznali rôzne druhy energií, zisťovali kde všade môžeme energiu objaviť, ako sa dá správne zúžitkovať a zároveň šetriť ju. Pri každom stanovišti si podľa témy vyskúšali aktivity spojené so súťažami.
Témy, ktoré prebrali:
Energia spamäti,
Teplo, teplejšie, horúco
Kúrime paličkami
Sila vetra
Na záver boli všetci víťazi odmenení krásnymi cenami, knihami, fixami, lietadlami na svetelnú energiu. Každý si ešte navyše odniesol kopec informácií, vedomostí a zážitkov z praktických ukážok a súťaží. To čo videli a zažili si zapamätajú určite nadlho.