Rovesnícky výcvik k prevencii šikanovania

Koncom novembra a začiatkom decembra sa uskutočnil na škole 3-dňový výcvik rovesníckych aktivistov (dôverníkov). Školiteľom bola Mgr. Veronika Florian Šimonová z Centra  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Zúčastnili sa ho žiaci zo VII.C a VII.A triedy: Koleta Kavková, Patrícia Dopiráková, Miroslava Sirotková, Barbora Nodžáková Adam Plavecki, Veronika Sajková, Adela Szabóová, Dana Gadusová, Dorota Spišáková, Jaromír Jankovics a Jakub Jančura.

Účastníci výcviku pomocou interaktívnych aktivít mohli lepšie spoznať samých seba i svojich spolužiakov. Porozumeli tak viacej vzájomnému prežívaniu, negatívnym a pozitívnym pocitom. Naučili sa rozpoznávať šikanovanie, dozvedeli sa, kto je agresor, obeť a svedok. Taktiež ako reagovať, keď spozorujú alebo sa dopočujú o šikane. Výcvikom sa ich činnosť nekončí, ale budú preventívne pôsobiť na škole a prinášať túto tému do tried medzi spolužiakov.