Krúžok robotiky, ktorý je určený pre žiakov 3. ročníka a vyšších, je vedený pod hlavičkou projektu IT Akadémie. Zameriava sa na rozvoj drobnej motoriky a algoritmického myslenia. Na krúžku robotiky budú žiaci konštruovať roboty z LEGO EV3 Mindstorms stavebníc, programovať autíčka Pro-Bot ako aj elektronické stavebnice Micro Bit-y. Krúžok je pre záujemcov BEZPLATNÝ (výchovno-vzdelávacie poukazy sa neakceptujú). Minimálny počet záujemcov – min. 5. Čas konania krúžku: streda od 14:00 do 16:00

 

Predbežnú prihlášku na krúžok pošlite prostredníctvom na e-mailovú adresu karolina.dubovska@zsbelehradska.sk.