Riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka

Riaditeľka Základnej školy Belehradská 21 v Košiciach oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a §3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č.231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z. z. poskytne dňa 20.novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka z prevádzkovo-organizačných dôvodov (Celoštátne testovanie žiakov T5-2019).