Riaditeľské voľná v mesiacoch marec, apríl 2019

15.3.2019 – vyučovací deň 

29.3.2019 ­– riaditeľské voľno – nevyučovací deň v prípade 2. kola prezidentských volieb

3.4.2019.– riaditeľské voľno – nevyučovací deň len pre žiakov 5.-8.ročníka – Testovanie žiakov 9.roč

17.4.2019 – riaditeľské voľno – nevyučovací deň – Celomestský metodický deň