Revitalizácia átria

Vážení rodičia,

Rada rodičov školy spolu s manažmentom školy Vás žiada o pomoc a podporu pre projekt – Revitalizácia  Átria.
Je to projekt, kde by sme radi oživili tento priestor a vytvorili miesto, kde budú môcť  deti tráviť svoj voľný čas, relaxovať a taktiež ho využívať aj na vyučovací proces niektorých predmetov na čerstvom vzduchu. Taktiež by sme tam chceli vybudovať komunitnú záhradku s vyvýšenými záhonami s bylinkami a zeleninou, vysadiť ovocné stromčeky, opraviť schodisko, vytvoriť terasovité sedenie, zriadiť kompostovisko a domčeky pre hmyz.
Viac informácii o tomto projekte nájdete na webovej stránke Rady rodičov školy: www.rrb21.org.    Link: http://rrb21.org/navrh-revitalizacie-priestoru-atria/
Pomôžte nám svojou finančnou podporou a účasťou na dobrovoľníckych brigádach dať tomuto priestoru druhú šancu a vytvoriť pre naše deti úžasný priestor pre ich ďalšiu realizáciu a oddych na čerstvom vzduchu. 
Svoje finančné príspevky môžete posielať buď priamo na bankový účet Rady rodičov školy: IBAN  SK77 0900 0000 0004 4761 8018 alebo prostredníctvom platformy StartLab na ich transparentný účet: https://www.startlab.sk/projekty/1292-znovuozivenie-atria-zs-belehradska-21/
Ďakujeme za každú formu podpory.
Rada rodičov školy & Manažment školy ZŠ Belehradská 21, Košice
Link na webovú stránku Rady rodičov školy:
Zavrieť menu