PYTAGORIÁDA – školské kolo matematickej súťaže

Dňa 9.12. 2020 sa v školskej jedálni zišli riešitelia matematickej súťaže Pytagoriáda.
Pod vedením pani učiteľky Cehuľovej si zasadli k svojim zadaniam a potrápili si hlavičky v školskom kole súťaže. Teraz už netrpezlivo očakávajú výsledky. Dúfame, že budú úspešní a možno budú nasledovať aj do ďalších kôl.