Projekty o vesmíre

Žiaci 4.A triedy sú veľmi šikovní. Na hodinách prírodovedy preberali učivo o vesmíre. To, čo ich zaujalo, krásne výtvarne aj stvárnili. Dali si naozaj záležať a posúďte aké sú ich výtvory skutočne nádherné.

Zavrieť menu