Projekty na tému Elektrický obvod

To, že škola nemusí byť nudná, vedia aj žiaci 4.B a 4.C triedy. Tému Elektrický obvod si prebrali naozaj zaujímavo. Najprv si osvojili teoretické vedomosti ako sú napr. čo je baterka, elektrický vodič, žiarovka, spínač, uzavretie elektrického obvodu…  Prakticky ich potom mohli využiť v zostrojených projektoch. Projekty Elektrický obvod sa vydarili na jednotku. Sú na vysokej úrovni. Je vidieť, že žiakov téma veľmi zaujala. A tak výsledok, že žiarovky na záver zasvietili,  bol zadosťučinením za ich snaživosť a námahu. Pochopenie, zapamätanie a zážitok z tejto témy bude určite trvať omnoho dlhšie.