Projekt JBL JUMP FEST

Dňa 8. Septembra 2021 sme sa zúčastnili súťaže JBL JUMP FEST. Projekt JBL JUMP FEST prináša atletiku čo najbližšie k ľudom a na Slovensku je priekopníkom mestskej atletiky tzv. street athletics, za účasti Jána Volka a sestier Janky a Danky Velďákových.

 Našu školu v súťaži reprezentovali žiaci Lucia Kotianová a Šimon Adzima 2.A, Zuzana Melničáková 3.B, Hugo Hiščák 3.A, Róbert Javorčík 5.C, Amália Jánošová 5.B, Darina Hudáková a Marek Hudák 8.A.

Marek Hudák a Lucia Kotianová sa umiestnili na krásnom 2. mieste, ktorým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Peter Salak a Mgr. Veronika Capková