Privítanie prvákov

Na známosť sa všetkým dáva
mimoriadna, zvláštna správa.
Tak, ako vždy v tomto čase
začína sa škola zase!

Školská brána otvorená,
písmenami podoprená.
Kto do nej vojde,
múdrosť tam nájde.
Či si ona, či si on,
dnes si sa stal prvákom.
VITAJTE PRVÁCI !

M.Horváthová, RŠ