PRÍPRAVA NA VIANOČNÚ BESIEDKU

Naši štvrtáci si pod vedením svojich p.učiteliek tento rok pripravili vianočné pečivo na vianočnú besiedku, ktorú každoročne v decembri mávajú. Na týchto hodinách si upiekli a vyzdobili perníčky a linecké koláčiky a veľmi sa im táto aktivita páčila. Využili sme priestory novej školskej kuchynky, ktorá deti očarila, pracovali v nej všetci veľmi usilovne a osvojili si aj praktické činnosti, kuchársku zručnosoť, spoluprácu, zodpovednosť za dobre odvedenú prácu, dokonca sme si precvičili aj časovú orientáciu – pri počítaní minút po vložení koláčikov do rúry. 🙂
Je veľká škoda, že takýchto aktivít teraz nemôže byť viac, ale veríme, že aj takéto predvianočné naladenie prinieslo žiakom aj pani učiteľkám radosť. A na záver jedno prianie:
„Stromčeky naše sú už ozdobené,
koláčiky upečené i darčeky zabalené.
Zostáva nám už len Vám zaželať
nech sťastné a veselé sviatky budete mať ! „

Štvrtáci a pani učiteľky 🙂